Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay

Nước sinh hoạt bạn đang dùng có đảm bảo chất lượng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tiêu chuẩn nước sinh hoạt để đánh giá chất lượng nước một cách chính xác nhất để có thể kịp thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt.

Hiện nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng bởi nhiều yếu tố như xả thải trái phép, nước nhiễm độc,...Môi trường bị ô nhiễm khiến cho nước sinh hoạt như nước giếng khoan hay nước máy bị ô nhiễm theo gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy, cần có tiêu chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tế đề ra để làm chuẩn mực đánh giá chất lượng nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tế

Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT ngày 17/06/2009 quy định các tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt mới nhất , có hiệu lực từ ngày 1/12/2009 được bộ trưởng bộ y tế ban hành.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt quy định mức giới hạn các tiêu chí chất lượng đối với nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày , không bao gồm ăn uống trực tiếp mà phải thông qua chế biến

Tiêu chuẩn này áp dụng với các đối tượng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình khai thác hoặc tự khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt bao gồm các cơ sở cung cấp nước dưới 1000m3/ngày

Bảng tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất

Việc nguồn nước sinh hoạt bạn sử dụng nằm trong giới hạn cho phép hoặc vượt mức cho phép của tiêu chuẩn nước sinh hoạt cần phải được chú trọng quan tâm. Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Việt Nam so với tiêu chuẩn của các nước trong khu vực vẫn còn thấp. Đồng thời mặc dù các chất Fe,CaCO3,Cl,Amoni,... vẫn còn trong giới hạn hoặc nồng độ thấp nhưng tích tụ lâu ngày  cũng có thể gây ra vấn đề về sức khỏe.

Nước sinh hoạt được sử dụng hàng ngày nên vì thế tình trạng mất nước dễ xảy ra nếu ta không tính toán được lượng nước cần thiết để cung cấp cho khu vực đó. Để tránh tình trạng thiếu hụt nước xảy ra thì cần có tiêu chuẩn sử dụng nước cho 1 người trong 1 ngày theo từng khu vực để cung cấp lượng nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng cần thiết.

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt trên đầu người

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt trên đầu người là lượng nước sinh hoạt trung bình 1 người dùng trong 1 đơn vị thời gian (lít/người/ngày). Mục đích là để tính toán được lượng nước cần thiết để cung cấp cho 1 người là bao nhiêu từ đó tính ra được lượng nước cần để cung cấp cho 1 khu vực.

Tùy thuộc vào mức độ trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh trong công trình, khí hậu từng khu vực, tập tính sinh hoạt,công việc mà lượng nước sinh hoạt tiêu thụ là khác nhau. Có thể tham khảo bảng dưới đây để biết lượng nước sinh hoạt bình quân tiêu thụ là bao nhiêu.

0985.269.698